Dečja psihologija-pedagogija

05/13/2018

Učionice bez zidova

04/27/2018

Kako da dete odraste u genijalca?!

Deo razgovora u kome prakričarka Povratka prirodi – Ličnost koja vaspitava – objašnjava svojoj prijateljici rad sa decom i svoj odnos prema pozivu, u kojem je sadržana filozofija pedagogije kako da dete odraste  genijalca
04/20/2018

Gde sa decom posle vrtića?

Ono što je deci posle vrtića zaista potrebno, to ste vi, njihovi roditelji. Imala su dovoljno svega, a ni malo vas.
04/13/2018

Novi program za prvi razred i predškolski program Povratka prirodi

Kroz ovakav način rada će se razvijati međupredmetne kompetencije, timski rad, rešavanje problema, saradnja, preduzetništvo.