Zašto učimo srpsku mitologiju?

img_2728

Naše nove radionice, Dok Svarog spava, osmišljene sa ciljem da se deca upoznaju sa srpskom mitologijom, imaju nekoliko važnih vaspitno-obrazovnih opravdanja.
Čitanje srpskih mitova deci je samo po sebi zanimljivo i oni sa pažnjom slušaju priče o neobičnim i čudnim bićima. Osim što im pruža korisnu zabavu, upoznavanje sa izmišljenim bićima budi dečju maštu i oslobađa ih da postavljaju pitanja i šire saznanja o stvarnom svetu koji nas okružuje.
Nekoliko je važnih odlika bajki i mitova koje su korisne i podstiču kognitivni i emotivni razvoj dece. U mitovima slab može, i po pravilu uspeva da nadvlada snažnog, a obespravljeni može da nadjača moćnog. Glavni junaci, suočeni sa nepovoljnim okolnostima, uspevaju da ih preokrenu u svoju korist koristeći sopstvene resurse: dovitljivost, poštenje, hrabrost… Mitska bića imaju skrivene, natprirodne moći, što govori o tome da ljudi i pojave kriju u sebi mnogo više od onoga što se može videti na prvi pogled. Istovremeno, posedovanje skrivenih moći odgovara ljudskoj potrebi za nadogradnjom i razvojem. Često, ako su istrajni, glavnim junacima pomoć pristiže sa neočekivane strane, zahvaljujući čemu mitovi, koliko god strašni bili, razvijaju optimističnu sliku o svetu i životu.
Saosećajući sa glavnim junakom, deca se suočavaju sa sopstvenim problemima i strahovima, zaštićena bezbednom granicom između stvarnog sveta i sveta fikcije. Mnogi univerzalni dečji strahovi dobijaju lik nekog strašnog bića i bivaju pobeđeni u svakom novom čitanju mita ili bajke.

14900578_1436487316379992_7847744135011406630_n14725653_1434555103239880_1232431448802945896_n