Dečja psihologija-pedagogija

06/27/2018

Koja su znanja i veštine važni za budućnost?

Kako pripremiti dete za život? Koliko god bili racionalni ili maštoviti, najviše što možemo zaključiti o budućnosti koja dolazi jeste da je krajnje nepredvidiva. Kako onda pripremiti dete za život? Koja će mu znanja i veštine […]
05/13/2018

Učionice bez zidova

04/27/2018

Kako da dete odraste u genijalca?!

Deo razgovora u kome prakričarka Povratka prirodi – Ličnost koja vaspitava – objašnjava svojoj prijateljici rad sa decom i svoj odnos prema pozivu, u kojem je sadržana filozofija pedagogije kako da dete odraste  genijalca
04/20/2018

Gde sa decom posle vrtića?

Ono što je deci posle vrtića zaista potrebno, to ste vi, njihovi roditelji. Imala su dovoljno svega, a ni malo vas.