Integrativno planiranje i projektna nastava na primeru izučavanja pustinjskog zonobioma.

Savladali smo dine, pratili karavane, upoznali floru na bodlje, gradili zelene zidove, tražili pustinjske lisice, pili čaj sa Beduinima i Bušmanima, svirali diđeridu, užinali urme… Jedno je sigurno – kad učimo iskustveno, kroz igru, opažaj, čula…, znanja i iskustva ostaju urezana u pamćenje, bez bojazni da će se zagubiti kao tragovi u pesku pri prvom povetarcu.