Koja su znanja i veštine važni za budućnost?

Koliko god bili racionalni ili maštoviti, najviše što možemo zaključiti o budućnosti koja dolazi jeste da je krajnje nepredvidiva. Kako onda pripremiti dete za život? Koja su mu znanja i veštine bitni? Kakav sklop ličnosti mu je neophodan za uspeh? Jako je značajno i pitanje kada početi sa razvojem posebnih znanja i veština koja će detetu pomoći da se osamostali.

Mi u Povratku prirodi verujemo da je uprkos tome što živimo u vreme brzih promena, napretka tehnologije, usavršene komunikacije na daljinu, razvoja kibernetike, pristupu neograničenim informacijama, najvažnije za dete to da se razvija u skladu sa svojom prirodom. Dete kome se u ranom razvoju ne guši individualnost i podstiče radoznalost, kome se nude sadržaji koji bude i razvijaju njegova interesovanja, postaje dete kome ne manjka samopouzdanja. Ono je spremno da se samostalno razvija u onome što voli i u čemu veruje da je dobro.

Pokažimo na ličnom primeru kako pripremamo decu za budućnost, iz čega možete izvući zaključke za sebe. Proces vaspitanja i obrazovanja u Povratku prirodi je zasnovan na pažljivo osmišljenom programu. Osnovni ciljevi programa vrtića i predškolske ustanove Povratak prirodi su razvoj dečjih interesovanja, očuvanje samopouzdanja i individualnih kreativnih kapaciteta svakog deteta. Vaspitači koji nose program, ali koji ga i sami stvaraju, do krajnosti su posvećeni prosvetiteljskom poslu. Njihove profesionalne kompetencije nisu vezane samo za oblast rada sa decom, iako ovaj segment čini pretpostavku njihovog bavljenja izabranim pozivom. Mi vaspitače zovemo Ličnosti koje vaspitavaju. Oni upravo ličnim primerom oživljavaju program i kod dece razvijaju programske ciljeve. Ličnosti koje vaspitavaju prema vokaciji su: biolozi, ekolozi, pedagozi, psiholozi, defektolozi, filolozi, sociolozi, profesori muzike, vajari, sportski pedagozi i vaspitači, i svi provode ceo radni dan sa decom. Ovako izabran tim je u mogućnosti da odgovori na najraznija dečja pitanja, kao i da postavi ona koja će dete voditi putem otkrivanja sopstvene prirode.

U sledećem videu je prikazan naš program.

Kada kod dece početi sa razvojem posebnih znanja i veština važnih za budućnost?

Ovo je trik pitanje. Znanja i veštine koji su neophodni za budućnost deteta se menjaju sa njegovim uzrastom. Pored toga, prema Gardnerovoj teoriji višestrukih inteligencija, koja čini temelj našeg programa, postoji puno segmenata ličnosti u okviru kojih se razvijaju posebna znanja i veštine.

Mišljenja smo da uvek treba da radimo na razvoju predispozicija za obavljanje što raznovrsnijih funkcija. Neophodno je da razvijamo kod deteta veštine komunikacije, kritičkog mišljanja, samokritičnosti i empatije, kao i veštine logičkog mišljenja, odnosa prema pobedi i porazu, mogućnostima pravljenja grešaka. Treba da razvijamo kod njega odnos prema prirodi čiji je deo. Treba da ga pustimo da se slobodno kreće i da dodatno podstičemo njegove motoričke sposobnosti. Dete treba da razvija umetničke sklonosti.

Pozitivna baza za razvoj svih ovih veština se izgrađuje u prvih sedam godina života. Dakle, u periodu pre polaska u školu. Kada se stvori čvrst temelj, tada i škola i život postaju stabilniji.

Prostor u kom se dešava vaspitanje i obrazovanje je neophodna pretpostavka uspešnosti ovog procesa. Prostor čini decu spremnom da prime program. On mora sadržajno i estetski da podstiče decu na rad i dobro raspoloženje.

Na kraju, da odgovorimo na pitanje iz naslova teksta: „Kako pripremiti dete za život?“. Pre svega dobro upoznajte sebe, a zatim svoje dete. Ponašajte se u skladu sa njegovom prirodom. Nemojte mu nametati stvari. Pustite ga da samo otkriva. Važno je da mu pokažite da je deo prirode. Nudite mu sadržaje kroz koje će to osetiti. I na kraju, osim što ćete se družiti s njim i biti mu posvećeni, često ga izvodite napolje i držite kuću urednom. Budite mu uzor. Tako ćete ga pripremiti za život. Budite i vi, kao i mi.