Kreativni program za aktivno dete

Dete u prvih sedam godina života stiče emotivnu bazu za ceo život. U prvih sedam godina razvija se najveći broj sinapsi, odnosno mreža nervnih puteva informacija koja čini uslov za razvoj svih inteligencija. Ono što je detetu u prvih sedam godina neophodno jeste:

• da se kreće što više, na što različitije načine,

• da menja prostorije tokom dana i puno vremena provodi napolju

• da živi u podsticajnoj sredini u kojoj se oseća prijatno i

• da bude izloženo što većem broju izazova koji razvijaju njegova interesovanja.

Poštujući prirodu deteta i njegove potrebe, stvorili smo sistem u kojem deca ostvaruju sebe. U susret detetu izašli smo kroz estetiku i funkcionalnost prostora. Potom, kroz pažljivo odabrani stručni kadar koji radi sa decom. I na kraju, ono što sve povezuje, stvorili smo takav program koji dete sve vreme čini aktivnim učesnikom u procesu saznanja.

Naša primenjena pedagogija prepoznata je i priznata od strane stručne javnosti. Više o tome pročitajte u tekstu Vrtić i predškolska ustanova u društvu najboljih evropskih vrtića

Pogledajte video predstavljanje programa naše predškolske ustanove.

Princip Learning by doing realizujemo kroz tematske projekte u okviru brojnih autorskih radionica.

Svakoj temi pristupamo tako da istovremeno angažujemo različite vrste inteligencija. Pažljivo biramo sadržaje koji su u skladu sa dečjim interesovanjima, a u cilju:

• obrazovanja za prirodu,

• razvoja interpersonalnih i intrapersonalnih odnosa,

• sticanja opšteg obrazovanja,

• pravljenja baze za usvajanje stranog jezika (učeći engleski i kineski),

• razvoja umetničkih veština i sklonosti.

Radimo tako da stvaramo atmosferu u kojoj dete spontano saznaje kroz vođenu aktivnost nalik igri.

Detaljnije o programu

Program je akreditovan od strane nadležnog Ministarstva. Zasnovan je na integrativnom planiranju, odnosno jednoj temi se pristupa iz brojnih uglova. Na ovaj način se detetu stvarnost predočava takva kakva jeste, a ne u delovima. Tako, na primer, geometrijske oblike proučavamo kroz ruskog slikara Kandinskog i automatski uključujemo i likovnu umetnost, muzičku umetnost, prostornu orijentaciju, osećaj za estetiku, dramsko izražavanje, filozofiju, opšte obrazovanje, razvoj odnosa prema sebi i drugima, uče se neke osnove komunikacije na ruskom jeziku, itd.

Kada se svaka aktivnost razvija kroz projekat, ona gubi unapred zadato vremensko ograničenje. Aktivnost traje dokle god projekat ne bude završen. Ponekad može trajati i danima. Između postoje i drugi projekti na kojima se radi, tako da deca ne gube interesovanje. Ona stvaraju toliko prirodno, da imaju osećaj da se sve vreme igraju. A ne možete zamisliti šta sve tokom te igre mogu da stvore.

Ovako koncipiran program ne bi bio moguć bez ozbiljnih vaspitača koji ga nose. Oni su po struci ne samo vaspitači, već i stručnjaci iz raznih oblasti prirodnih i društvenih nauka i diplomirani umetnici. Izabrani su prema formuli: Ličnost koja vaspitava. Svi su za stalno zaposleni u vrtiću Povratak prirodi.

Važno je istaći da projekte biraju i osmišljavaju sami vaspitači. Inspiraciju za njih nalaze u sopstvenim afinitetima. Ne uče decu ničemu za šta i sami nisu zainteresovani. Oni s decom zajedno uče i stvaraju.

Program je živa stvar

Program nije unapred i zauvek zadat. Nije copy-paste tekst koji se prenosi sa generacije na generaciju. Mi program prilagođavamo posebno za svaku školsku godinu i tokom godine ga nadograđujemo. Program je takav da on odgovara konkretnoj deci koju poznajemo.

Program je živa stvar. On se razvija. Jedna tema vuče drugu. Određene dečje reakcije na date aktivnosti takođe podstiču razvoj samog programa.

Tako su, na primer, naša deca jedne godine, sa Pavlom, profesorom muzike (stalnim članom tima), snimala soundtrack za film koji se bavio staroslovenskom mitologijom. Na premijeri, jedan dečak koji je učestvovao u stvaranju muzike za film, rasplakao se od straha. Strah je trebalo pobediti i odatle inspiracija za pokretanje radionica na temu staroslovenske mitologije Dok Svarog spava.

Na radionici su se proučavali svi arhetipski likovi iz staroslovenske mitologije i strah je prevaziđen. Na kraju te 2016/2017. školske godine, angažovanjem svih naših kreativaca i dece, na obroncima Fruške gore smo snimili film koji smo premijerno prikazali na velikom platnu, pred brojnom publikom, u okviru umetničkog Festivala 9.