Majanski kalendar – ciklično vreme i tumačenje energije dana

kalendar 1Kalendar spada u jedno od značajnih nasleđa koje su nam drevne Maje ostavile. Imali su preko 20 različitih kalendara, koji su se međusobno preklapali i koristili u najrazličitije svrhe – od sadnje i žetve kukuruza, do izbora bračnog druga, odlazaka u rat… Sveštenička kasta bila je zadužena za tumačenje i proricanje uz pomoć kalendara; na određenim mestima to je bio zadatak šamana, koji su nosili titulu,”čuvara dana”.

Astronomija i matematika

Kao vrsni matematičari i astronomi, poznavajući broj nula i tzv. dug račun već u I veku p.n.e., Maje su godinu precizno podelile na 365 i ¼ dana. Majanski kalendar je do danas ostao najprecizniji, daleko ispred Gregorijanskog kalendara kojim se služimo.  

kalendar 2Brojeve su predstavljali simbolima: tačka je označavala broj 1, horizontalna crta 5, a 0 je bila jajastog oblika.

Što se astronomskih izučavanja tiče, bili su posebno koncentrisani na posmatranje Sunca i Venere, kao i čitavog Mlečnog puta, koji su nazivali “Drvo sveta”. Znali su da je Zemlja okrugla.

Maje su imale posebne centre nauke u okviru grada; astronomiju su izučavali u velelepnim objektima kao što su Prorokova piramida i Astronomska opservatorija u Ćićen – Ici, a gradovi, hramovi i drugi značajni objekti sagrađeni su tako da prate kretanje Sunca. Piramida Kukulan u Ćićen – Ici, sagrađena je sa 365 stepenika do vrha – za svaki dan u godini po jedan. Piramida Čarobnjaka u Ušmalu i kompleks građevina oko nje, predstavljaju Univerzitet Maja gde su se učila ezoterična znanja. “Čitav kompleks odražava kretanja Sunca i Venere. Stepenice na zapadnoj strani Piramide Mađioničara su orijentirane tako da prate zalazak Sunca prilikom ljetnog solsticija.” (S. Osmanagić “Civilizacija Maja”)

kalendar 3

(Piramida Čarobnjaka, Ušmal)

kalendar 4

(Opservatorija iz Ćićen – Ice)

Kombinacijom znanja iz matematike i astronomije, nastali su kalendari.

Ciklično vreme

Vreme su, za razliku od našeg linearnog računanja, shvatali ciklično. (https://www.youtube.com/watch?v=QvNWVZWp8h4)

Maje su poštovale dva kalendara: sveti kalendar Hab (Haab) koji prati solarnu godinu sa 365 dana, i Colkin kalendar (Tzolk’in) od 260 dana i još jednim dodatnim, koji se naziva ,”bezvremenim” danom. Svake 52. godine ova dva kalendara se nalaze na istom mestu, odnosno obrazuju jedan ciklus (od 52 godine).

kalendar 5

Kalendar Hab se sastoji od 18 meseci sa po 20 dana, i jednog dodatnog meseca od 5 dana. Taj poslednji, kraći mesec, koji se završavao dočekom Nove godine 26. jula (kao i kod starih Egipćana), smatran je posebnim. Dočekivan je u postu, i uoči njega održavani su vrlo važni obredi i ceremonije koji su se odnosili na kukuruz (majansku svetu biljku od koje je načinjen čovek), kišu i tzv. “hleb milpe”, vezan za žetvu. Svi obredi praćeni su velikim društveno značajnim svečanostima uz muziku, igru, piće… U svetom kalendaru Colkinu svaki dan je predstavljen nekom od datih boja, jednim od 20 simbola i 13 tonova, koji nose značenje i energiju dana. Prema ovim bojama, nijansama i simbolima koji se ciklično smenjuju, usaglašavali su se pojedinci i čitavo društvo. Ovaj proročki kalendar često se pogrešno naziva horoskopom.  

 

Značajni datumi

Važne datume Majanci su vezivali za smenu godišnjih doba, letnju i zimsku kratkodnevicu/dugodnevicu, ravnodnevice i druga kretanja Sunca i planeta. Celovitost i sveobuhvatna povezanost njihove kulture može se uočiti na primeru preseka kalendara i arhitekture.

kalendar 6

“Svakako najpoznatiji fenomen vezan za Piramidu se dešava dva puta godišnje: na proljetnu i jesenju ravnodnevnicu (21.03. i 21.09.) Sa početkom zalaska sunca na sjevernim stepenicama se stvara sjena ispod terasa koja u kombinaciji sa sedam svjetolosnih trokuta nalikuje tijelu zmije. Na dnu stepenica je isklesana glava serpenta tako da je iluzija kompletna. U proljeće se serpent spušta prema zemlji; u jesen se penje ka nebu.” (S. Osmanagić “Civilizacija Maja”)

Maje su vreme računale počevši od 3114.p.n.e.

Njihovo ciklično računanje vremena imalo je neobičan odjek i u savremenom dobu. Čuveni datum, 12.12.2012., koji je svojevremeno predstavljen kao kraj sveta, izazvao je pre par godina veliku paniku. O čemu se zapravo radilo: toga dana završavao se “Veliki ciklus” u majanskom računanju vremena dugog računa 13. baktuna 13.0.0.0.0... Kraj kalendarskog kruga Maje su smatrale periodom nemira i zle sreće, uz neizvesnost da li će od bogova dobiti još jedan ciklus. Završetkom jednog ciklusa, zapravo se rađao novi ciklus, novi početak, te je i savremena fama oko kraja sveta bila neutemeljena. 

Još jedna interesantna činjenica o majanskom kalendaru svedoči da je dolazak konkvistadora na njihove prostore bio proročki zabeležen i tumačen kalendarom.

Uloga sveštenika

“Vrhovno Maja sveštenstvo bilo je u rukama Halah uinika (halach uinic), pravog čoveka, među čijim funkcijama je bilo i podučavanje pisanju hijeroglifa, kalendarskom računanju i gatanju.” (M. Elijade, “Vodič kroz svetske religije”). Sveštenici su takođe bili i astronomi, predviđali su zvezdane fenomene, prenosili znanje plemstvu i bili savetnici vrhovnog vladara grada, spona sa bogovima, medicinari, čime je njihova moć i pozicija u društvu bila među najvišima.

kalendar 7

U majanskoj kosmogoniji, Icamna je božanstvo  zaslužno za pojavu kalendara, kao i pisma.

Godina plave oluje

Današnji majanski šamani koriste kalendar Čolki. Rasprostranjen je i tzv. Galaktički kalendar Maja, koji se zasniva na kombinaciji nekoliko kalendara i svetoj knjizi Čilam Balam, a koji je osmislio Hose Argelas -Valum Votan. Baziran je na ideji da je vreme umetnost i glasi: T(E) = Umetnost; odnosno energija rastavljena vremenom jednaka je umetnosti. Zakon vremena radikalno menja našu predstavu o vremenu, i formira potpuno novu viziju promenjenog sveta, u kojem vreme nije novac, već umetnost.

Godinu koja je na izmaku, majanski kalendar označava kaokalendar 8 Plavu spektralnu oluju. Energija godine vodi nas ka samoostvarenju, katalisanju, energiji, njena snaga je u transformaciji i pročišćenju svega što treba ostaviti iza sebe. Ova godina pomaže da se transformišemo, oslobađajući se rigidnosti, kontrole i fiksacija, poništavajući stare strukture i rutine, odbacujući ograničenja, strahove i stare filozofije; vodi nas u svet mogućnosti i veće celovitosti.

Maja Ilić Živković

Dipl. etnolog i antropolog, saradnik Povratka prirodi