Nemi film “Dragiša Drakula”

 

Ovaj film je slučajni proizvod kreativnosti dece i inventivnosti odraslih. Ideja se rodila spontano, na maskenbalu povodom Noći veštica. Trebalo je samo da uzmemo foto aparat, i iskoristimo talente kojima raspolažemo. Žanrovska fluidnost je najbolji pokazatelj našeg pristupa umetnosti i kulturi, i njihovog mesta u vaspitanju dece. Da li je ovo nemi film, farsa ili skeč nije od presudnog značaja. Cilj nam je da omogućimo detetu da učestvuje u stvaralačkom procesu. Da biste umetnički sadržaj približili deci, potrebno je da krenete od njihovih interesovanja. A kada uspete da im probudite nadahnuće, potrebno je da obezbedite i poligon za ekspresiju. Preduslov za ovakve kreativne poduhvate je dete koje je slobodno, koje bez stida komunicira i sa odraslima i sa vršnjacima, koje svoje emocije izražava i verbalno, i grimasama, i kroz pokret.

Poziciju odraslog u ovakvim poduhvatima mi nazivamo kreativno mentorstvo. On koordinira aktivnost, bira/stvara muziku, osmišljava ili rediguje tekst, ali ne narušava dečju slobodu izražavanja. Scene su snimljene spontano, inspirisane su stihovima „Rokera“, mi smo ih samo izmontirali. Naš muzički guru Pavle Sovilj je atmosferu obojio subverzivnim tonovima gotik metala. Važno je da spomenemo da su glumci u ovom filmu deca koja su porasla sa nama. Oni su sada školarci, ali su uvek raspoloženi da sa nama prave zanimljive projekte, a na prvom mestu da se dobro zabave na našim Sam u kući žurkama.

Uživajte!

https://www.youtube.com/watch?v=A-dMJ0yJt58