Novi program za prvi razred i predškolski program Povratka prirodi

U tekstu ćemo predstaviti najavljene inovacije u školskom obrazovanju koje od septembra čekaju nove đake prvake. Želja nam je da uporedimo ono što se sprema, sa nečim što je naša desetogodišnja praksa i da pokrenemo na razmišljanje.

Često pitanje roditelja kada im predstavljamo program vrtića i predškolske ustanove Povratak prirodi je: „Kako će se deca posle vas navići na školu?“

Razumemo roditeljsku zapitanost - program Povratka je jedinstven, integrativan i u njegovom središtu je aktivno dete, dete koje učestvuje u programu kroz projektni pristup. Mi najčešće odgovaramo da deca ovog uzrasta imaju razvijenu moć prilagođavanja i da će se lako navići.

Da li će uskoro naš način obrazovanja ući u osnovne škole? Kakva bi to radost bila i za decu i za društvo!

Želimo da naglasimo da se mi u Povratku prirodi pridržavamo pripremnog predškolskog programa koji je propisalo nadležno Ministarstvo. Koristimo udžbenike predviđene za ovu oblast. Sa decom radimo na razvoju motivacije za polazak u školu. Deca razvijaju veštine grafomotorike, pripremaju se za početno čitanje i pisanje, strukturišu znanja o elementarnim matematičkim pojmovima, kroz projekte upoznaju sebe i svet oko sebe i stiču strpljenje u praćenju aktivnosti koje zahtevaju pažnju i posvećenost u mirnom stanju.

Iskustvo od deset generacija koje su iz Povratka otišle u školske klupe i postali odlični đaci govori u prilog tome da se naša deca izuzetno snalaze kad postanu osnovci.

Ono što deca u periodu pre škole dodatno dobijaju kod nas je osećaj učešća u programu koji omogućava unutrašnji razvoj interesovanja prema svetu, prema umetnosti, razvoj socijalnih veština, razvoj odnosa prema prirodi. Negovana i usmerena radoznalost na uzrastu pre škole je ono što će im biti značajno i u školi i u životu. To je pogon koji pokreće učenje.

Da li će uskoro naš način obrazovanja ući u osnovne škole? Kakva bi to radost bila i za decu i za društvo! Inovacije koje će se od nove školske 2018/19. godine uvesti u školski sistem podrazumevaju sve ono što je praksa vrtića i predškolske ustanove Povratak prirodi od njenog osnivanja. Najavljuje se integrativno povezivanje gradiva, najavljuje se rad dece na projektima. Hajde da pogledamo šta se sprema od septembra.

Šta je novo u nastavnim planovima za prvi razred?

Prema izvoru iz školskog portala Zelena učionica, od sledeće školske godine đaci prvog razreda učiće po novom planu i programu, koji predviđa i uvođenje projektne nastave kao obaveznog časa u nedeljnom rasporedu. To neće biti novi predmet, već čas namenjen svim predmetima i njihovom međusobnom povezivanju.

Učitelji će sa svojim đacima tematski povezivati sadržaje različitih predmeta, uz obaveznu upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija.

Projektna nastava se ugrađuje u koncept tematskog planiranja i planira se na nivou godine. Teme su u skladu sa programom nastave i učenja.

Sadržaje treba realizovati kroz različito tematsko povezivanje u igri ili funkcionalnoj aktivnosti koja zadovoljava interesovanje i potrebe deteta na mlađem školskom uzrastu.

Projektna nastava je usmerena na dostizanje ishoda koji se prvenstveno odnose na logičko i kritičko mišljenje kao i pripremu učenika za lako snalaženje kako u svakodnevnom životu, tako i u procesu učenja.

"Kao pomoć učiteljima planirane su i trodnevne obuke koje će se realizovati po definisanom rasporedu od marta do septembra. Program obuke je kreiran prema Programu nastave i učenja orijentisanom na proces i rezultate (ishode) učenja i usmeren je na razvijanje nastavničkih kompetencija za planiranje, ostavarivanje i praćenje i vrednovanje nastave i učenja, kao i produbljivanje znanja o značaju preduzetništva i međupredmetnom povezivanju" – ističe Gordana Mijatović, zamenica direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Kroz ovakav način rada će se razvijati međupredmetne kompetencije, timski rad, rešavanje problema, saradnja, preduzetništvo.

Da li će trodnevni seminari za učitelje zaista dovesti do gore navedenih ishoda i promene u školskom sistemu, o tome je rano raspravljati. Ono što je značajno naglasiti je to da nadležni za školsko obrazovanje imaju želju da menjaju postojeće i to baš onim putem koji mi već deset godina krčimo. Sigurno će se naći prostor za saradnju. Korenite promene nisu jednostavne ni brze, ali mi i te kako pozdravljamo ove prve korake ka integrativnoj i projektnoj nastavi. Ni finski školski sistem nije preko noći postao najbolji. Put od hiljadu milja počinje jednim korakom. Mi ovim putem koračamo sigurno i milje su već za nama. Prva zvanična potvrda našeg rada je bila u novembru 2017. godine, kada smo istaknuti od strane stručnih institucija kao vrtić sa dobrom praksom na evropskom nivou. Druga, evo dolazi u februaru ove godine, kada vidimo da će škole početi da primenjuju tu našu dobru praksu.

Dakle, roditelji, ne pitajte se više kako će se dete posle nas navići na školu. Škola se menja ka nama.