Poimanje deteta


U “Povratku prirodi” verujemo u suverenost deteta u obrazovnom procesu.


Pod suverenošću podrazumevamo pravo svakog deteta da se razvija u skladu sa sobom, da “bude subjekat u svom životu, a ne objekat u životima drugih”. To nije spoljašnja moć odlučivanja i kontrole nad drugima, jer dete je suštinski zavisno, i po prirodi stvari mora da se uklopi u svet u kome odrasta. To je doživljaj slobode da ide sopstvenim putem i napreduje svojim tempom. To je sloboda da bude ono što jeste, odnosno da postane ono što može postati.

Dete je aktivan učesnik i partner u procesu vaspitanja. Pokretano unutrašnjim imperativom razvoja, u nastojanju da ostvari svoju pravu prirodu, detetu je pre svega potrebna sloboda izražavanja. Potrebni su im prostor i vreme za istraživanje: na nama je da im kroz odgovarajuće sadržaje i radionice, obezbedimo sigurnost, a podržimo radoznalost. Odrasli ima mnoga saznanja koja treba da prenese, ali ih takođe ima i dete. Dok odrasli učesnik u proces ulazi sa idejom i unapred smišljenim ciljem i planom, dete kreće od akcije, a cilj se definiše uporedo sa njegovim ostvarivanjem.


Zbog toga vaspitač mora biti istinski radoznao za interesovanja koja dete ispoljava. Verujemo da su dečji izbori blizu njihovih stvarnih potreba, i da se budnim praćenjem njihovih pojedinačnih interesovanja, može stići do ciljeva vaspitanja.

U procesu vaspitanja moraju se uvažavati individualne razlike i lične potrebe. To ne znači da deca rade “samo/sve ono što se njima prohte”, već da su za razvoj i usvajanje znanja važni unutrašnji osećaj zadovoljstva i radost otkrivanja. Zadovoljstvo sobom i samopoštovanje su uslov za poštovanje drugog. U “Povratku prirodi” verujemo da stičemo autoritet i zaslužujemo poštovanje dece upravo zato što mi poštujemo njih.

Učenje disciplini i prilagođavanje drugima je veoma važan aspekt odrastanja i vaspitanja. Deca sa lakoćom uče pravila ponašanja ako su ona logična i ako proističu iz dinamike grupe. Disciplina nije zakon koji se nameće bez obrazloženja, već ona izvire iz potreba grupe u celini i potreba svakog njenog pojedinog člana. U “Povratku prirodi” znamo veoma dobro da “moja sloboda da mašem rukama prestaje kod ivica tvoga nosa“.

Višestruka inteligencija


Deca su za nas formirane ličnosti koje čini veliki broj specifičnosti, zbog čega se s puno poštovanja i na poseban način odnosimo prema svakom detetu. Najvažnija stvar u pristupu deci je neizmerna ljubav koju im pružamo, sigurno okruženje i atmosfera koja podstiče razvoj njihove inteligencije. Sledeći učenje dr Gardnera o višestrukim inteligencijama, naš program smo uskladili s tim.

Dr Gardner je sugerisao da inteligenciju čini:

  • sposobnost rešavanja problema s kojima se pojedinac u svakodnevnom životu sreće
  • sposobnost stvaranja novih problema koje bi trebalo rešavati
  • sposobnost da se nešto učini ili pruži odgovarajuća usluga

Ovako instrumentalizovana inteligencija baca senku na dosadašnja razmatranja o jednostranoj pameti i kritika je tradicionalnim testovima inteligencije. Svako dete ima razvijeniju jednu posebnu vrstu inteligencije u odnosu na druge i svako je pametno na svoj način. Širok raspon sposobnosti ili predispozicija koje svaki čovek ima, dr Gardner je grupisao u 9 kategorija inteligencije:

Povratak-prirodi-Dzakovi

Tip inteligencije
Opis inteligencije
Tipične profesije, preference, potencijali
Aktivnosti koje podstiču razvoj inteligencije

Lingvistička
Reči i jezik, pismeno ili usmeno; interpretacija i objašnjavanje ideja putem jezika, razumevanje povezanosti između komunikacije i namere
Pisci, advokati, predavači, izdavači, profesori književnosti, pesnici, urednici, lingvisti, prevodioci, PR menadžeri, TV i radio voditelji
Razgovor, diskusije, grupne interakcije, slušanje, kreiranje dijaloge sa partnerom ili sa grupom saradnika, učenje pesmica, recitovanje, gluma, kreativno čitanje i pisanje i dr.

Logičko- matematička
Logičko razmišljanje, otkrivanje obrazaca, naučno rezonovanje i dedukcija, analiziranje problema, izvođenje matematičkih operacija, razumevanje odnosa između uzroka i posledica na osnovu opopljivih podataka
Naučnici, inžinjeri, informatičari, ekonomisti, istraživači, analitičari, bankari, trgovci, pregovarači, direktori
Rešavanje matematičkih problema, sastavljanje slagalica, upoređivanje i suprostavljanje stvari, istraživanje novih materijala, izvođenje osnovnih matematičkih operacija i dr.

Muzička
Muzičke sposobnosti, svesnost i uživanje u primeni zvukova, prepoznavanje tonaliteta i ritmičkih obrazaca, razumevanje odnosa između zvuka i osećanja
Muzičari, pevači, kompozitori, didžejevi, muzički producenti, tonci, zabavljači, organizatori zabava
Sviranje nekog instrumenta, pevanje, kreiranje različitih muzičkih formi, slušanje različite vrste muzike, gledanje muzičkih filmova ili slušanje priča o muzici i dr.

Motorička
Koordinacija telesnih pokreta, fizčka spretnost i okretnost, kordinacija oko i telo
Plesači, glumci, sportisti, vojnici, vatrogasci, zanatlije, avanturiste
Sportske aktivnosti, igre kretanja, korišćenje tela prilikom učenja, gluma i dr.

Prostorna ili spacijalna
Vizuelno i prostorno opažanje, stvaranje i tumačenje vizuelnih slika, slikovita mašta i ekspresija, razumevanje odnosa između slike i njenog značenja i između prostora i efekta
Umetnici, dizajneri, animatori, arhitekte, fotografi, vajari, izumitelji, inžinjeri, stručnjaci za lepotu i kozmetiku
Crtanje, vajanje, bojenje, organizacija i reorganizacija stvari u prostoru, rad sa manipulativnim materijalima, ali, opet, i bavljenje sportom i drugim aktivnostima u prostoru i dr.

Interpersonalna
Opažanje osećanja kod drugih ljudi, sposobnost da se uspostvi komunikacija sa drugima, tumačenje ponašanja i komunikacije, razumevanje odnosa između ljudi i stanja u kojima se oni nalaze, uključivanje drugih ljudi
Terapeuti, stručnjaci za ljudske resurse, medijatori, lideri, savetnici, političari, edukatori, prodavači, psiholozi, nastavnici, lekari, organizatori, reditelji, stručnjaci za reklamiranje i oglašavanje, treneri, mentori
Igranje igara sa različitim ulogama (kao da igre), rad u grupi, saradnja sa vršnjacima, stvaranje timova za rešavanje problema, grupne diskusije, organizacija raznih događaja i dr.

Intrapersonalna
Samosvest, introspekcija, lična objektivnost, sposobnost za samorazumevanje, razumevanje odnosa individue prema svijetu, kao i sopstvenih potreba i mogućnosti
To je svako ko je samosvestan i ko je uključen u menjanju sopstvenih misli, ubeđenja i ponašanja u skladu sa datom situacijom
Promišljanje o onome što se dogodilo i o naučenom, individualna promišljanja o tome kako se došlo do određenog rešenja, rad na samoproceni ličnih ili grupnih ciljeva, određivanje sopstvenog stila učenja, savladavanjem osnovnih koraka u boljem donošenju odluka i sl.

Naturalistička (prirodnjačka)
Ova inteligencija je zastupljena kod osoba koje vole prirodu i okolinu u kojoj žive, primećuju prirodu gde god da su, imaju dobro pamćenje za detalje vezane za mesta na kojima su bili, vole životinje i biljke i lako ih prepoznaju, imaju sposobnost razumevanja različitih situacija i snalaženja u njima ili na različitim mestima, vode računa o svojoj prirodnoj okolini, uživaju da pešače ili kampuju u prirodi, pokazuju interes za jezera, reke, okeane, astronomiju i sve ono što se tiče prirode
Planinari, izviđači, gorani, agronomi, veterinari, ekolozi i sl.
Boravak u prirodi, bavljenje ciljanim posmatranjem određenih promena u prirodi, briga o životinjama i biljkama, učešće u ekološkim aktivnostima, osvešćivanje ekološke svesti i dr.

Egzistencijalistička
Sklonost filozofiranju, promišljanje o nastanku sveta, kao i o uzročno – posledičnim odnosima u svakodnevnom životu
Pisci, pesnici, filozofi, naučnici, pronalazači i sl.
Podsticanje na filozofski način razmišljanja, postavljanje problem situacija i puštanje dece da sama nađu rešenja, naučni eksperimenti i sl.