Sa velikim zadovoljstvom i ponosom predstavljamo vam priručnik „Planeta se oblači slojevito“, koji sumira rezultat jednogodišnjeg rada tima Povratka prirodi, a u skladu sa programom koji smo sproveli u radnoj 2018/2019. godini.

Ovaj priručnik namenjen je vaspitačima i učiteljima, kao i drugim praktičarima u radu sa decom, koji prepoznaju značaj iskustvenog učenja i integrativnog povezivanja znanja. Izdavanje priručnika podržano je i sponzorisano od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a u okviru projekta koji je organizovan i realizovan pod vođstvom tima Povratkovog Građanskog foruma za ekologiju i kulturu. Ovom prilikom zahvaljujemo se Građanskom forumu za ekologiju i kulturu što je prepoznao naš rad i pomogao nam u realizaciji ove publikacije.

Pored izrade Priručnika, u okviru projekta održana je i obuka kolega iz drugih beogradskih vrtića i osnovnih škola, gde su pedagog Tijana Pavlović i geograf Nemanja Potrebić, urednici Priručnika, imali prilike da kolegama neposredno predstave koncept vaspitno-obrazovnog rada koji primenjujemo u Povratku prirodi, a koji je bliže opisan u Priručniku.

Nadamo se da će Priručnik biti inspiracija i korisna smernica kolegama praktičarima. Biće nam čast ako na ovaj način uspemo da proširimo primer dobre Povratkove prakse i van granica našeg vrtića i grada.

Priručnik za integrativno i iskustveno učenje o svetu i čoveku

„Planeta se oblači slojevito“

Priručnik za vaspitače i učitelje

Autori: Nemanja Potrebić, Tijana Pavlović i saradnici

Tip: PDF
Veličina: 2.51MB