slano

02/20/2012

Penušavac

U okviru naše naučne radionice Eureka! deca su eksperimentisala sa hemijskim jedinjenjima i stvorili veoma zanimljiv bućkuriš, koji nije posebno zdrav, ali nije ni štetan po zdravlje (na gutljaj – dva). Ovaj bućkuriš nazvali smo: Penušavac. […]