U okviru zajedničke inicijative Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Instituta za pedagogiju i andragogiju i UNICEF-a Povratak prirodi prepoznat je kao vrtić sa dobrom praksom, rame uz rame sa vrtićem iz Italije i Švedske.

Integrativno planiranje, program i primenjena pedagogija predškolske ustanove Povratak prirodi prepoznati su i priznati od strane stručne javnosti, te smo dobili poziv za učešće u projektu reforme predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Projekat za cilj ima unapređenje kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja kroz izradu novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja i podršku u primeni inovativnih praksi.

Tokom dvodnevnog seminara održanog 10-11. novembra 2017. godine, stručni tim Povratka prirodi, zajedno uz vrtić iz Italije i vrtić iz Švedske, predstavljen je kao primer dobre prakse vaspitačima i stručnim saradnicima koji učestvuju u pilot projektu izrade novih osnova programa.

Kroz prezentacije kolega koji su učestvovali u programu unapređenja, upoznali smo se sa inovativnim praksama domaćih i inostranih ustanova. Obradovalo nas je da opšti pedagoški trend promena ide upravo ka onom modelu koji mi gradimo već deset godina. Od samog nastanka su naši ciljevi bili da dete učinimo aktivnim učesnikom u procesu učenja.

Za primenu ovog modela neophodna je organizacija prostora koja to omogućava. Prostor je dodatni vaspitač. Prostor ne sme da bude ograničavajući faktor, već podstrek za stvaranje.

Uz prostor, na prvom mestu se nalazi ličnost koja vaspitava. Nije dovoljno da vaspitač voli rad sa decom, iako je to osnovni preduslov. Ličnost koja vaspitava ne podučava. Ona uči zajedno sa detetom.

Dete se nikad neće zadovoljiti da pasivno posmatra svet oko sebe. Dete je stvaralac, dete se vaspitava kroz svoje stvaralaštvo i dela. Zato rad sa decom ne baziramo samo na rečima i pasivnom posmatranju, već na vođenju deteta kroz naučne i umetničke avanture. Ko dete može voditi na tom putu? Samo onaj koji taj put poznaje i voli i ko se ne ustručava da se i sam upusti u avanturu. Vodič – ličnost koja vaspitava.

Ovo znači da vaspitači nisu samo vaspitači po struci, već ljudi koji žive svoju priču. Deca se ugledaju na njih. To su životni vodiči. Ovu istinu je otkrio još u petom veku pre nove ere Lao Ce i kaže:

„Ne predaje učitelj ono što želi,

ne predaje učitelj ono što zna,

učitelj predaje ono što jeste“

Održani seminar bio je izvrsna prilika da razmenimo pedagoška iskustva sa kolegama i dobijemo još jednu potvrdu da je naša filozofija vaspitanja i obrazovanja cenjena i priznata.

Dragi naši roditelji, ovo je mali podsetnik na taj događaj povodom koga ste nam već čestitali.

Pozivamo i vas, koji do sad niste znali za nas, da nas posetite, upoznate i postanete naši :)

Upis se vrši tokom cele godine. Popunite formular i proverite da li imamo slobodno mesto. Obavezno navedite starost vašeg deteta. Za upitnike poslate nakon 15 časova, ili vikendom, odgovaramo sledećeg dana, odnosno u ponedeljak. Hvala!