PROGRAM – INTEGRATIVNO PLANIRANJE I RAD DECE NA PROJEKTIMA

UČENJE KROZ PROJEKTNU NASTAVU, UTEMELJENO NA AUTENTIČNOJ DEČJOJ RADOZNALOSTI.

Zato vam preporučujem gde vam bude dužnost o detinjoj se nauki starati da ne dajete decu neveštu i neučenu…  (Prota Mateja Nenadović)

Dete o životu uči iz života, a ne iz parcijalizovanih lekcija nevezanih za realno iskustvo. Zato je važno da deca od najranijeg uzrasta upijaju znanja i stimulanse iz realnog života i prirode. Dete će se zainteresovati za karakteristike vode onda kada prvi put zapliva, pa shvati da tone. Ili će o pticama selicama razmišljati kada ugleda prazno gnezdo lastavica na svojoj terasi, a ne kada kalendar najavi jesen.

Za dete informacija ne znači mnogo, dok nije kontekstualizovana. A kontekst u kojem se najlakše i motivisano uči je – igrovni kontekst, smešten u stvarni svet. Kroz igru dete slobodno istražuje, uočava, zapitkuje… Uči.

Zadatak da program uobličimo tako da on najviše odgovara slobodnoj igri, a da istovremeno pokriva sve one oblasti koje podstiču sveukupni razvoj dečje ličnosti, ostvarili smo kroz integrativno planiranje i rad dece na projektima.

Integrativnim planiranjem jednoj temi prilazimo iz različitih uglova i obrađujemo je multidisciplinarno – bez striktnih odvajanja na razvoj govora, logičko-matematičku inteligenciju, prirodnjačku i slično, već holistički, sveobuhvatno. Akcenat je na stvaranju, a ne na rezultatu.

U procesu stvaranja, kroz pravilno stručno vođenje, dete spontano aktivira sve svoje intelektualne kapacitete, razvijajući na taj način i govor, i logičko-matematičku inteligenciju, prirodnjačku, likovnu, motoričku i sve ostale. Kroz projektni pristup edukaciji deca su vođena mentorstvom odraslih, ali tako da su sve vreme aktivni u otkrivanju stvarnosti.

Redovan Program Povratka prirodi temelji se na 3 noseća stuba: CENTAR ZA PRIRODNE NAUKE/JA I DRUGI/ART I MULTIMEDIJA.

U okviru nosećih stubova programa nalazi se veliki broj tematskih projekata i autorskih radionica – Pričaonica, Muzička radionica, Prljajuća radionica, prirodnjačke edukativne radionice, ekološki aktivizam, engleski jezik, kineski jezik, Mudrovanje i narodna književnost, Srpska mitologija, Program nenasilne komunikacije, Čuvari osmeha, obavezan pripremni predškolski program…

Sadržaji radionica brižljivo se kreiraju i prilagođavaju uzrastu dece. U skladu sa razvojnim mogućnostima, radionice za cilj imaju:

 • Razvoj govora i osnaživanje socijalnih veština
 • Razvoj fine i grube motorike
 • Razvoj samostalnosti; podsticanje odgovornosti deteta
 • Razvoj svesti o svetu oko sebe i svom mestu u njemu
 • Jačanje samopouzdanja i samosvesti
 • Razvoj kritičkog mišljenja
 • Razvoj stvaralačkih veština kroz stvaralačko vaspitanje
 • Usvajanje matematičkih pojmova i razvoj logike
 • Razvijanje rezilijentnosti, adaptilnosti na promene

Stručni tim Povratka prirodi, na čelu sa defektolozima, pedagozima i psihologom, kontinuirano prati i evaluira razvoj svakog deteta, i u skladu sa tim sprovodi stimulativne aktivnosti sa ciljem osnaživanja kapaciteta dece. U kreiranju i sprovođenju programa uvek smo hrabro u zoni narednog razvoja, jer vera u snagu dečjeg uma kod nas nije floskula, već ukorenjena istina.

Integrativni i projektni pristup učenju obezbeđuje trajna, iskustvena znanja kod dece. Za to je zaslužno sagledavanje aktuelne teme iz više uglova, iz prizme svakog stuba programa ponaosob. Integrativnim pristupom stvara se celovita, komplementarna slika o oblasti o kojoj dete uči i stiču se primenjiva, iskustvena, praktična znanja.

Kako to u praksi izgleda?

Uzmimo za primer izučavanje pustinjske oblasti. Temu izučavamo multidisciplinarno – u Centru za prirodne nauke bavimo se florom, faunom, klimatskim uslovima…; u okviru segmenta Ja i drugi upoznajemo narode pustinjskih krajeva, njihove običaje, kulturu, mudrujemo o toleranciji, različitostima; u sklopu Arta i multimedije sve navedeno provlačimo kroz umetničku prizmu, dajemo mu boju, oblik, strukturu…

FOTO DOKUMENTACIJA – https://www.facebook.com/pg/povratakprirodi/photos/?tab=album&album_id=2338964859465562

Kako to u praksi izgleda?

Uzmimo za primer izučavanje pustinjske oblasti. Temu izučavamo multidisciplinarno – u Centru za prirodne nauke bavimo se florom, faunom, klimatskim uslovima…; u okviru segmenta Ja i drugi upoznajemo narode pustinjskih krajeva, njihove običaje, kulturu, mudrujemo o toleranciji, različitostima; u sklopu Arta i multimedije sve navedeno provlačimo kroz umetničku prizmu, dajemo mu boju, oblik, strukturu…

FOTO DOKUMENTACIJA – Album PESKARENO INTEGRATIVNO PLANIRANJE

DODATNE RADIONICE

Pored redovnog programa, nudimo i dodatne radionice koje se odvijaju u popodnevnim satima, nakon redovnog vrtićkog dana.

 • KARATE/KAPUERA – u zdravom telu, zdrav duh

 • SAM U KUĆI – tematske žurke petkom uveče i noćenje u vrtiću

 • KABARE K’O NEKAD – muzika, pesma, gluma, ples inspirisani evergrin muzikom

 • VIS MUZIKANTI – muzičko opismenjavanje; pevanje i muziciranje uz klavir, gitaru, violinu, ukulele, bas, bubanj, zvečke, frule

 • ZEMUNSKO NARODNO POZORIŠTE/APSART– razvojne dramske radionice; pričanje priča, vođena mašta, scenski pokret, vladanje telom i glasom

 • STIMULATIVNE RADIONICE – razvojne radionice koje vode defektolozi Povratka prirodi, a koje za cilj imaju razvoj govora i osnaživanje individualnih kapaciteta dece

 • Vikend radionice: SUBOTE U LABI i VIKEND JE ZA UMETNOST, radionice namenjene deci od 4 do 14 godina koja vikendom vole da eksperimentišu uz pomoć nauke i epruvete/štafelaja i paleta