Imajući u vidu činjenicu da deca istog uzrasta, koja potiču iz sličnog socijalnog i porodičnog okruženja, često ostvaruju različite rezultate u pogledu razvoja i obrazovnih postignuća, validna procena njihovih kompetencija zahteva integrativni pristup.

Kako se razvoj deteta odvija kroz dva međusobno zavisna procesa, sazrevanje i učenje, tim „Povratka prirodi“ osmišljava, planira i realizuje aktivnosti učenja u skladu sa nivoom zrelosti dece, odnosno razvojnim normama, koje ilustruju prosečne mogućnosti i dostignuća u datom uzrastu u različitim aspektima funkcionisanja. Važno je istaći da nam razvojne norme služe kao smernice, ali uzimajući u obzir individualne specifičnosti dece, eventualna odstupanja ne tumačimo nužno kao dokaz nepravilnog ili neblagovremenog razvoja.

Ključne obrazovne kompetencije za celoživotno učenje, koje su predmet procene i našeg tima, za decu uzrasta od 5 i 6 godina su:

komunikacija (na maternjem i engleskom jeziku);

matematičke, naučne i tehnološke kompetencije;

metakognitivne veštine;

socijalne kompetencije;

inicijativa i preduzetništvo, i

kulturološka svest i izražavanje[1].

Procenu baziramo na svakodnevnom i direktnom radu sa decom. Svaku aktivnost učenja sa decom realizuju bar dva praktičara različitog obrazovnog profila, odnosno vaspitač i stručni saradnik (profesor muzike, ekolog, biolog, pedagog, psiholog, defektolog – specijalni pedagog…). Tako je moguće potpunije obraditi konkretnu temu, pratiti decu i njihov rad iz različitih perspektiva, i dati im dodatnu priliku za jačanje obrazovnih kompetencija kroz interakciju sa različitim praktičarima.

 

Upravo kroz timsko zalaganje, formiramo kompletnu sliku o grupi, ali i o pojedinačnom detetu, detektujući njegova dostignuća, afinitete, snage i slabosti. Zapažanja do kojih dolazimo su ujedno i pokazatelji dečijih potreba, na osnovu kojih kreiramo nove ideje za plan i program, odnosno naredne načine učenja. Njihovim beleženjem u formi pisanih izveštaja o svakom detetu ponaosob, na kraju školske godine, istovremeno nastojimo da roditeljima ukažemo kako mogu podržati svoje dete, da bi ostvarilo svoje potencijale i individualne predispozicije.

Svesna važnosti međusobnog uvažavanja, saradnje i usklađenosti delovanja porodice i vaspitno-obrazovne ustanove, kao psiholog i član tima „Povratka prirodi“ ohrabrujem vas da kroz redovnu i otvorenu komunikaciju dodatno unapredimo i obogatimo opisani koncept rada.

Sara Raković, psiholog i stručni saradnik u „Povratku prirodi“

 

[1] Digitalnu kompetenciju ne razvijamo i ne procenjujemo posebno, jer na ovom uzrastu nije preporučljivo samostalno dugotrajno korišćenje digitalnih sadržaja.